7 DẤU HIỆU CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG THIẾU DINH DƯỠNG

7 Dấu hiệu cảnh báo tình  trạng thiếu dinh dưỡng khi chúng nhìn vào biểu hiện và hình dáng cơ thể.

Nếu khó nhìn vào ban đêm, bạn đang thiếu vitamin A; móng tay giòn, dễ gãy chứng tỏ thiếu kẽm; thường xuyên bị chuột rút có thể bạn đã thiếu magie, canxi, kali

7 DẤU HIỆU CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG THIẾU DINH DƯỠNG