Đông Trùng hạ Thảo Quả Thể Tươi

1,750,000

Đông Trùng Hạ Thảo trồng trên cơ chất tổng hợp.